Lisa over the Top logo

Toon huid optie staat aan! Je krijgt misschien bloot te zien.

Toon optie

Wiki pagina's: Links Interesses Lopen Koken Fagot Muziek Main wiki


"Wat do you think is the biggest waste of time?"
"Comparing yourself to others", said the mole.

  • The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, Charlie Mackesy:

Dit is een verzameling van links en gegevens die ik de moeite waard vind om te onthouden.

1 Links

2 Aktueel

4 Citaten

  • The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, Charlie Mackesy:

"Asking for help isn't giving up," said the horse.
"It's refusing to give up".

"The greatest illusion," said the mole,
"is that life should be perfect."

"Is your glass half empty or half full?"
asked the mole.
"I think I'm grateful to have a glass," said the boy.

  • Dietrich Bonhoeffer:

Voor en met God leven wij zonder God. God laat zich uit de wereld terugdringen tot op het kruis, God is zwak en machteloos in de wereld en juist zo en alleen zo is Hij bij ons en helpt Hij ons.

  • Psalm 139:23-24:

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.

  • Anita Akkerman, persoonlijke communicatie:

[Over de betekenis van het geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God…] Relatie, communicatie en verantwoordelijkheid voor medemens en schepping zijn centrale aspecten die steeds terugkeren.